Alpox s.r.o.

alpox

Významnejšie stavby, na ktorých sme sa podieľali:

 • Vodné dielo Gabčíkovo
 • Národná banka Bratislava
 • Atómové elektrárne Mochovce
 • Západoslovenské žriedla Santovka
 • Nemocnica s poliklinikou v Topoľčanoch
 • Strojárske učilište v Prešove
 • Vojenské stavby Trenčín
 • Veľkosklady – Bratislava, Košice
 • Bučina Zvolen
 • Dom kultúry Dolná Strehová
 • Predajňa automobilov Michalovce
 • Predajňa automobilov Bánovce nad Bebravou

Vyobrazené objekty s našimi fasádnymi systémami: