Prechodový kus

Prechodový kus je vhodný k prepojeniu okrúhleho a plochého kanála pri zmenšenom priestore.

More details

0 kg
0 kg

Ďalšie informácie

Rozmery [mm]
Označenie typu a b

Øc

CZD 112/220 x 55 mm 220 55 129
CZD 104/110 x 55 mm 110 55 104

Podobné produkty