Uholník

Uholník je vhodný pre napojenie plochého potrubia v ohybe 45 °.

More details

0 kg
0 kg

€0.00

€0.00 (bez DPH)

Ďalšie informácie

Rozmery
Označenie typu a b
2 mm x 110 mm x 55 mm 110 55

Podobné produkty