Gumové tesnenie 

Gumové tesnenie
Gumové tesnenie
Gumové tesnenie, okrem tesnosti a pevnosti spoja, zabezpečuje aj vyrovnávanie rôznej tepelnej rozťažnosti použitých materiálov v konštrukcii.

Umožňuje platniam Lexan  dilatovať v použitom uchytení.

Jeho použitie je nutné pre dodržanie zásad správnej montáže, najmä v strešných konštrukciách.
Gumové tesnenie, okrem tesnosti a pevnosti spoja, zabezpečuje aj vyrovnávanie rôznej tepelnej rozťažnosti použitých materiálov v konštrukcii.

Umožňuje platniam Lexan  dilatovať v použitom uchytení.

Jeho použitie je nutné pre dodržanie zásad správnej montáže, najmä v strešných konštrukciách.
Viac