Penetračný náter S-T70 Zväčšiť

Penetračný náter S-T70

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film.

More details

0 kg
0 kg

Ďalšie informácie

Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby. Ďalej na zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných hmôt apod. Riedi sa v pomere 1:2 až 1:15 s vodou.

Charakteristika:
  • Po vytvrdnutí vo vode nerozpustný
  • Penetračný – zvyšuje priľnavosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť
  • Impregnačný – zvyšuje odolnosť proti poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia

Obsah: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg